Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Karnov Group Afgiftslove med noter 2020 – Kan købes i abonnement hos Karnov Group

Buy printed book
198,89 USD

I Karnov Group Afgiftslove med noter 2020 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2020 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

Bekendtgørelser og cirkulærer er også opdateret frem til 1. januar 2020.

I Karnov Group Afgiftslove med noter bringes også, helt unikt, fremtidige konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.

Edition1
Printed pages0
Publish date2020-02-19
Languagedan
Isbn print9788761941794