Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Retssystemet og juridisk metode

Buy printed book
52,45 USD
Bogen beskriver de grundlæggende træk vedretssystemet og den juridiske metode. Der sættesfokus på:

IND I RETTEN:
- at studere jura
- juraens discipliner
- juraens problemstilling
- informationssøgning
- den juridiske profession

DET RETLIGE LANDSKAB:
- retten og retssystemet
- retfærdighed
- regeltyper og reguleringsformål
- digitalisering

RETTENS METODE OG KILDER:
- retskilder
- retsforskriften
- domme og afgørelser
- øvrige retskilder
- international ret og EU-ret
- rettens sprog
- retskilders fortolkning

RETTEN I KONTEKST:
- ret og samfund
- juristens ansvar og valg
- retspolitik
- juridisk dannelse

Peter Blume, Professor dr.jur. Det Juridiske Fakultet.
Københavns Universitet.
Edition4
Printed pages377
Publish date2020-May-28
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757443288
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now