Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Transfer Pricing

Buy printed book
236,20 USD

Transfer Pricing omhandler dansk og international skatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogen indeholder en detaljeret analyse af de materielle regler i Danmark og OECD’s Transfer Pricing Guidelines som senest ajourført i 2020 og dansk og international retspraksis om transfer pricing.

Bogen behandler også de formelle pligter om oplysning, dokumentation m.v., der påhviler virksomhederne, skattemyndighedernes udveksling af oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser, og virksomhedernes muligheder for at forhindre og løse konflikter om transfer pricing gennem forhåndsprisaftaler (APA), voldgift, osv. EU’s voldgiftsdirektiv og pligten til at indberette grænseoverskridende ordninger (DAC6) analyseres.

Målgruppe

Advokater, revisorer, skattemyndighederne, studerende, ansatte i private virksomheder og forskere vil drage gavn af denne udgivelse.

Om forfatteren

 Bogens forfatter er partner, adjungeret professor, dr.jur. Jens Wittendorff, EY og Aarhus Universitet. .

Edition3
Printed pages0
Publish date2020-Jul-20
Languagedan
Isbn print9788761942029
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now