Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Introduktion til den finansielle sektor i Danmark

Buy printed book
20,63 USD
Denne lærebog giver en let tilgængelig introduktion til de grundlæggende elementer og formål med den finansielle sektor i Danmark. Bogen er skrevet ud fra et brugerperspektiv. Udgangspunktet er, at aktørerne i den finansielle sektor konstant griber ind i den enkeltes eller en virksomheds indkomstforhold og livsforløb. Indledningsvis beskrives Nationalbankens og Finanstilsynets rolle. Dernæst går lærebogen i dybden med historik, udvikling og status i pengeinstitutter, realkredit, ejendomsadministration, pensionssektoren, skadesforsikring og investeringsforeninger Med udgangspunkt i den seneste finanskrise beskrives afslutningsvis, hvad der sker, ’når det går galt’. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, fx finansøkonom og finansbachelor.
Edition2
Printed pages136
Publish date2020-Aug-03
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788741279442
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now