Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read

Vor klodes saga. En skildring af jordens udvikling og fortidsliv

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
J.O. Bøving-Petersens skildring af klodens udvikling fra 1912 giver et spændende indblik i geologien i starten af det tyvende århundrede. Bogen fortæller om forskellige typer vulkaner og deres store betydning for kontinenternes udformning, om livets spæde opståen, de forskellige geologiske tidsaldre samt jordskorpens bevægelser.

Den geologiske videnskab har muligvis modbevist teorier og påstande fremsat i "Vor klodes saga", efter bogens udkom for første gang i 1912. Bogen skal læses som et historisk dokument. Jens Orten Bøving-Petersen (1864-1937) var en dansk naturvidenskabsmand, der skrev en lang række bøger om zoologi og andre naturvidenskabelige emner. J.O. Bøving-Petersen var uddannet magister i zoologi og arbejdede ved siden af forfattergerningen som lærer. Hans bøger er letlæselige og handler både om dyr i havet og på landjorden samt om uddøde såvel som endnu eksisterende arter.
Read
Edition
Printed pages287 Sider
Publish date2020-Aug-04
Languagedan
Isbn epub9788726424171
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now