Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read

Infiltratören

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
7,24 USD
Peter Tall är en läkare som är mycket trogen den hippokratiska eden: aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Men efter att ha blivit anlitad till en specialisttjänst vid den FN-stödda styrkan NACO, som gör tillslag mot knarksmuggling och karteller, hamnar han gång på gång i situationer som tvingar honom att omvärdera sin ed. Är det rätt att döda för att rädda liv? Men att bara ställa frågor visar sig inte räcka för Peter, för snart ställs han inför en rad livsavgörande situationer som tvingar honom att fatta snabba och ibland katastrofala beslut ... Börje Josephson var en svensk författare. Han debuterade först som thrillerförfattare efter att ha fyllt 60 år, men hade sedan tidigare även ett gediget förflutet som reklam- och broschyrskribent.
Read
Edition
Printed pages313 Sider
Publish date2020-Aug-12
Published bySAGA Egmont
Languageswe
Isbn epub9788726470888
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now