Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Lærebog i informationsret

Buy printed book
76,61 USD
Lærebog i informationsret giver en introduktion til en række af de regelsæt, der regulerer rettigheder til forskellige former for information:
• Ophavsret
• Varemærkeret
• Domænenavnsret
• Patentret
• Forretningshemmelighedsbeskyttelse
• Databeskyttelsesret
• Personlighedsret

Bogen gennemgår de fællestræk, der knytter de enkelte discipliner sammen i fællesdisciplinen informationsret og præsenterer en række informationsretlige grundsætninger. Bogen beskriver endvidere mellemmænds ansvar for krænkelser af informationsrettigheder.

Bogen anvendes som lærebog i faget Informationsret på jurauddannelsen ved Københavns Universitet, men vil også kunne anvendes af andre, der ønsker en introduktion til de enkelte discipliner og til informationsretten som tværgående disciplin.

Bogens forfattere er tilknyttet Center for informations- og innovationsret(CIIR) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.
Edition2
Printed pages543
Publish date2020-Aug-14
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757448061
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now