Book language:
Danish
English
German
All other languages
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Familie- og arveret

Buy printed book
107,96 USD

Få overblik over familie- og arveretten

Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer.

Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:

  • Indgåelse og opløsning af ægteskab
  • Formueforholdet mellem ægtefæller
  • Formueforholdet mellem samlevende
  • Forældreskab
  • Børns formueretlige stilling
  • Arveretten og de skifteretlige regler.

Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

Målgruppe

Bogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.

Om forfatterne

Anitta Godsk Pedersen er juridisk konsulent, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Edition11
Printed pages0
Publish date2020-Aug-24
Languagedan
Isbn print9788761941985
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now