Book language:
Book format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Den civile retspleje

Buy printed book
156,36 USD
Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet.   I bogen gennemgås bl.a. Domstolssystemet - opbygning og aktører Småsagsproces Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Inkassoproces EU-retten Sagsomkostninger Dispositions- og forhandlingsprincippet Beviser Offentlighed Parts- og vidneforklaring Domstolenes saglige kompetence Edition Domstolenes stedlige kompetence Syn og skøn Samlet behandling af flere krav Immaterielrettigheder m.v. Sagens gang i første instans Bevis - herunder bevisførelse og bevisbedømmelse Voldgift Udeblivelse Retskraft Retsmægling
Edition5
Printed pages720
Publish date2020-Aug-21
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788741273099
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now