Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Erhvervsforvaltningsret

Buy printed book
76,61 USD
Forvaltningsret er et væsentligt retsområde for store dele af erhvervslivet. Mange brancher er underlagt omfattende regulering, der ofte fastlægger detaljerede rammevilkår for den enkelte virksomhed. Og selv virksomheder i de brancher, hvor det ikke er tilfældet, møder jævnligt afgørelser fra forvaltningsmyndigheder i form af påbud, forbud og godkendelse eller mangel på samme. 

Fremstillinger af forvaltningsretten har imidlertid sjældent fokus på erhvervslivets møde med offentlige myndigheder. Det har antologien Erhvervsforvaltningsret gjort op med. Dette er den 2. og opdaterede udgave af bogen, hvis titel også røber dette særlige fokus.  

EU-retten er integreret i denne fremstilling – ikke som et løsrevet kapitel, men som en del af behandlingen af de enkelte problemstillinger. Er bestemmelser baseret på EU-ret, finder de EU-retlige grundsætninger også anvendelse. Det må man tage i betragtning.  

De udvalgte emner i denne bog omhandler centrale emner inden for forvaltningsretten med fokus på erhvervslivets interesser. Tillige inddrages de mange offentlige virksomheder, der er udskilt i privatretlige selskabsformer eller lignende konstruktioner. Disse firmatiserede virksomheder skal i et vist omfang agere både som privatretlige virksomheder og som offentlige myndigheder.  

Bogen Erhvervsforvaltningsret er skrevet af retsvidenskabelige forskere ved danske universiteter og redigeret af professor Bent Ole Gram Mortensen og lektor Bassah Khalaf
Edition2
Printed pages550
Publish date2020-Sep-26
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757437195
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now