Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Man gjorde et fag fortræd – Et essay om folkeskolens kuldsejlede matematikundervisning

Buy printed book
23,34 USD
Folkeskolens matematikundervisning er kuldsejlet. Næsten halvdelen af eleverne består ikke den afsluttende eksamen og det er i øvrigt slet ikke matematik, de undervises i, men snarere en forældet slags regning. Det er både en dannelsesmæssig og uddannelsespolitisk katastrofe. 

Denne bog inviterer til en debat, der for en gangs skyld ikke handler om form, men om undervisningens indhold. Hvad er det vi ønsker for vores børn og deres fremtid? Skal vi kun lære dem at regne, uden at formidle en større sammenhæng, eller skal vi tværtimod inspirere dem til at blive kritisk tænkende individer? I så fald skal undervisningen gribes helt anderledes an.
Edition1
Printed pages150
Publish date2020-Sep-18
Published bySamfundslitteratur
Languagedan
Isbn print9788759335970
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now