Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read

Håndbog til fast ejendom

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
18,67 USD
Det er med håndbog til fast ejendom forsøgt at give et overblik over de fast ejendom. Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget fast ejendom. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for fast ejendom. Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor. Håndbogen indeholder: Aftalen Regler for erhvervelse af fast ejendom Erhvervelsesformer Ejendomsmæglerens pligter ved boligsalg Ugyldighed og fortrydelsesret Loyalitetspligt og sælgers oplysningspligt Købers undersøgelsespligt Købers misligholdelse Sælgers ophævelsesbeføjelse Sælgers erstatningsbeføjelse Sælgers naturalopfyldelse Fordringshavermora Sælgers forsinkelse Faktiske mangler (sælgers misligholdelse) Købers erstatningsbeføjelse Købers ophævelsesbeføjelse Købers forholdsmæssigt afslag i købesummen Købers naturalopfyldelse Huseftersynsordningen Ejerforsikringens hæftelse Ejerforsikringens erstatningsudmåling Ulovlige bygningsindretninger Retlige mangler Købers beføjelser ved retlige mangler Direkte krav Ansvarsfraskrivelse Ophør af misligholdelsesbeføjelser Ejendomsdannelsen, servitutter og naboret Hævd Zoneinddeling Fysisk planlægning Beskyttelse af natur og kultur Grundlæggende for både forurening fra fast ejendom og af fast ejendom Forurening fra fast ejendom Erstatning ved forurening Forurening af den faste ejendom Adgang til ejendom Ekspropriation Byggeri Overbliksark OBS: Vi gør opmærksomme på, at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for faget.
Read
Edition
Printed pages160 Sider
Publish date2020-Sep-21
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743063902
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now