Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan
Read

Søfolk og skibe 1939-1945. Den danske handelsflådes historie under anden verdenskrig. Bind 2. Overgangstid

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
Der er skrevet et utal af bøger om livet i Danmark under besættelsen. Den danske handelsflådes rolle op til og under besættelsen er en mindre belyst, men mindst lige så relevant del af danmarkshistorien. En stor del af de danske søfolk, der tilbragte krigen uden for deres fædreland, gik nemlig i engelsk og amerikansk tjeneste og var på den måde med til at vinde krigen, så deres hjemland kunne blive befriet. Firebindsværket "Søfolk og skibe 1939-1945. Den danske handelsflådes historie under anden verdenskrig" giver et omfattende og detaljeret indblik i disse søfolks liv og motiver, den rolle, de spillede i krigen, og det storpolitiske spil, de var en lille brik af.

Andet bind handler om besættelsens første to år. Vi får et indblik i hjemmeflådens rolle i tiden fra besættelsens start til februar 1941. Endvidere omhandler bogen, hvad det indebar for de skibe, der gik i tjeneste for henholdsvis Storbritannien og Frankrig. Christian Georg Tortzen (1925-2012) var en dansk historiker og forfatter, der skrev en lang række bøger om søfartshistorie og anden verdenskrig. Han var den første doktor inden for humaniora på RUC, hvor han arbejdede, frem til han gik på pension i 1996. Foruden virket som historiker og forfatter var Christian Tortzen formand for sin lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.
Read
Edition
Printed pages431 Sider
Publish date2020-Oct-12
Languagedan
Isbn epub9788726356434
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now