Den danske embedsstand – Opture og nedtur

Buy printed book
10,21 USD
De senere års tendens til politisering af centraladministrationen har uundgåeligt haft en negativ virkning for embedsstanden. Senest har det siddende regeringsparti markeret sig ved at afskedige departementscheferne for Statsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet og Forsvars - ministeriet, direktøren for Statens Seruminstitut samt chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (med to ledende medarbejdere), hvortil kommer Danmarks ambassadør i Tyskland. Hvordan det er kommet så vidt? En del af svaret findes i denne lille bog om den danske embedsstands op- og nedtur.
Edition1
Printed pages65
Publish date2020-Dec-17
Languagedan
Isbn print9788776956530
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook