Mit Sprog – Når Sproget Ikke Kommer Som Forventet

Buy printed book
 
28,13 USD
Ny bog om børns sprogudvikling og de faktorer, der kan spille ind, hvis sproget ikke kommer som forventet. I bogen belyses ligheder og forskelle på tilegnelsen af dansk som første og andetsprog. Bogen giver konkrete redskaber til at fremme tilegnelsen af sprog, uanset om det er et etsproget dansk barn, eller der er tale om et flersproget barn. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, dagplejer, sundhedsplejersker, lærere i indskolingen samt til forældre, der ønsker at styrke deres barns sprog. Bogen er opdelt i 2 dele: Del 1 består af 3 kapitler, som skal ses som en generel indføring i sprogtilegnelsen herunder de udfordringer, der kan være forbundet med tilegnelsen herunder hørelsen samt tilegnelse dansk som andetsprog. Del 2 består af 9 kapitler, som omhandler børn opdelt i aldre fra 0 til 7 år. Hvert kapitel indledes med en case, hvor sproget ikke kommer som forventet og giver konkrete forslag til pædagogiske tiltag, der i praksis kan bruges i hverdagen af forældre, pædagoger, dagplejer og lærere i indskolingen. Dette er tredje bog af forfatterne.
Edition2
Printed pages202
Publish date2021-Feb-11
Published bySaxo Publish
Languagedan
Isbn print9788740431889
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook