Fremtidsorienteret Ledelse – 10 Kernekompetencer der styrker din konkurrenceevne

Buy printed book
 
42,43 USD
FREMTIDSORIENTERET LEDELSE er en bog, der behandler ledelsesudvikling set i et fremtids- og vesteuropæisk perspektiv. 
Bogen fokuserer på virksomhedernes og institutionernes krav til deres ledere om at gennemføre forbedringer med stadig stigende hastighed, samtidig med at de oplever en ny generations indmarch på arbejdsmarkedet og et stigende krav om bæredygtighed fra samfundets side. 
I bogen bearbejdes de ledelsesmæssige udfordringer, som udviklingen, selvledelse og selvlæring medfører for ledere, og den definerer 10 kernekompetencer samt et værktøj til, hvordan det kan håndteres i praksis. 
Bogen inddrager faglig ledelsesviden og er rigt illustreret med tegninger, værktøjer til personlig læring og perspektiveringer – hvorfor det er et ideelt inspirations- og arbejdsredskab for ledere inden for alle brancher.
Edition1
Printed pages188
Publish date2020-Dec-19
Languagedan
Isbn print9788797050767
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook