Undersøgelse af Machiavelli som skribent

Buy printed book
 
29,23 USD
Caspar Paludan-Müllers  Undersøgelse af Machiavelli som skribent er det første egentlige bidrag til Machiavelli-litteraturen i Danmark. 

Bogen udgives her for første gang siden sin fremkomst i 1839 i et moderniseret dansk og sætter samtidig temaet “Machiavelli i Danmark” i perspektiv.

Paludan-Müllers elev, historikeren Kr. Erslev, skrev mange år efter udgivelsen af skriftet: ”Fremkommet på et verdenssprog ville dette skrift sikkert være blevet anerkendt som et betydningsfuldt indlæg i den store Machiavelli-litteratur”. 

Machiavelli-udgivelser fra Forlaget HELIKON
Fyrsten (1998/2020) 
Drøftelser af Livius (Discorsi) (2004) 
Krigskunsten (2012/2020) 
Krig og diplomati. De mindre skrifter (2020)
Edition1
Printed pages146
Publish date2021-Feb-15
Published byHELIKON
Languagedan
Isbn print9788791817601
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook