DanskSkud 3. Arbejdsbog

Buy printed book
 
14,73 USD
SÆT ORD PÅ LIVET DanskSkud er et moderne dansksystem til 3.-6. klasse, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. Det kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource. DanskSkud lægger op til en varieret undervisning med virkelighedsnære og åbne opgaver, hvor eleverne bruger danskfaget og sproget til at sætte deres præg på verden. I DanskSkud vægtes dialogen, elevernes fælles undersøgelse af tekster, autentiske produktionssituationer og en tydelig stilladsering. DanskSkud ruster eleverne til at tænke kritisk. Deres nysgerrighed næres, og de inviteres til at inddrage deres egne oplevelser i mødet med tekster, film og billeder. Eleverne lærer at analysere indtryk, formulere udtryk og sætte aftryk på verden. De vokser fagligt og som mennesker. De lærer at sætte ord på livet. SAMSKABELSE OG AFPRØVNING Forløb og opgaver i DanskSkud, LæseSkud og SkriveSkud er løbende afprøvet i flere klasser under kyndig vejledning af erfarne dansklærere på mellemtrinnet. En gruppe konsulenter og forskere har bidraget med respons og ideer til indhold og udformning. 
Edition1
Printed pages96
Publish date2021-Feb-15
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788702275377
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook