samtidige politiske problemstillinger - – et alment europæisk baneforløb.

Buy Pdf (e-book)
 
22,63 USD
I en række artikler & essays beskrives diverse af vores samfundspolitiske & økonomiske problem-stillinger, samt internationale geo-politiske relationer udfra et skandinavisk perspektiv, i perioden 2010-20. Værket er velegnet til konfirmander & andre nymodne sjæle, der søger nærmere indblik i tidens vigtigste bevægelser, samt anvisninger på hvorledes vi hver især kan navigere i denne turbolente tidsalder. Derudover stilles 10-12 konkrete forslag til forbedring af forretnings-gangen på tinget, den grønne omstilling mshp energi, infrastruktur og landbrug, samt indsatsen for de socialt udsatte & forsvaret. Forfatteren har et idehistorisk perspektiv, fra de paleo ontologiske & arkeologiske kilder, over antikken & skolastikken, til rennæssance, reformation, oplysningstid, romantikken & modernismen. Til forsvar imod postmodernismens fragmenterede verdensopfattelse, anbefales en faglig forankring vha vores turnus på arbejdsmarkedet, understøttet af flexicurity, mshp hin yderligere specialisering. Værket er samtidig et bud på en konstruktiv benyttelse af de digitale medier. Læseren vil ydermere opnå en grundig forståelse for astro fysikkens udvikling, samt for den eneste økonomiske model, der kan trække landet ud af stagnation.
Edition1. udgave
Printed pages328 Sider
Publish date2021-Mar-15
Languagedan
Isbn pdf9788797285336
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook