Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter – med kommentarer

Buy printed book
 
228,96  USD
Buy Pdf (e-book)
 
309,10  USD
Dette værk er en kommentar til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter (FMSL), som blev vedtaget ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021. Loven er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber (IFD), som skulle gennemføres per samme dato.

Investeringsservice og -aktiviteter er centrale dele af kapitalmarkedets hele funktion, og det er derfor vigtigt, at markedsdeltagerne har et præcist billede af lovreglerne og deres rettigheder og pligter. Målet med lovkommentaren er således at give advokater, revisorer, firmajurister og praktikere hos fondsmæglere og værdipapirhandlere, i Finanstilsynet, ankenævnet for fondsmæglerselskaber med mange flere et overblik over gældende ret om fondsmæglerskaber, og om ydelse og udførelse af investeringsservice og –aktiviteter, der ikke kun gælder fondsmæglerselskaber, men også når disse tjenester udføres af pengeinstitutter og andre værdipapirhandlere.
Edition1
Printed pages0
Publish date01 Mar 2022
Published byDjøf Forlag
Languagedan
ISBN print9788757450538
ISBN pdf9788771985405
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook