Entreprise – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

Buy Pdf (e-book)
 
164,85  USD
8. udgave af denne bog blev hurtigt udsolgt, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udsende nærværende reviderede 9. udgave frem for et uændret optryk. Den omfattende retspraksis genererer løbende ny viden om entrepriseret. Ud over at ny retspraksis og litteratur er indarbejdet, er hele teksten genskrevet, idet jeg har benyttet anledningen til en genvurdering af de synspunkter, der gives udtryk for i bogen De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. 8. udgave og den nu foreliggende 9. udgave bygger på AB 18. Det interessante er, at fra og med AB 92 har standardvilkårene udviklet sig med udgangspunkt i og på grundlag af almindelige obligationsretlige principper, der ikke påvirkes af regelrevisionerne. Næsten al praksis på grundlag af AB 92 er fortsat relevant. Dette understreger betydningen af, at der løbende sker en retsvidenskabelig behandling af den almindelige obligationsret – senest Mads Bryde Andersens og Torsten Iversens fremstillinger.
Edition
Printed pages787 Sider
Publish date16 Mar 2022
Languagedan
ISBN pdf9788771986204
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook