Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Praktisk aftaleret, 5. udgave – Aftaleretten ll

Buy printed book
67,77 USD
Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, bl.a. om offentlige indkøb og databeskyttelse (GDPR), ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (bl.a. AB18, ABR18 og Incoterms 2020).   

Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold – fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.   

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten:  
  •  Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013)  
  •  Bind 2 Praktisk aftaleret (5. udgave 2019)
  •  Bind 3 Enkelte transaktioner (3. udgave 2016)  
Edition5
Printed pages552
Publish date2019-12-20
Published byGjellerup
Languagedan
Isbn print9788713051014