Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Ægtefælleloven – med kommentarer
Printed book
188,11 USD

Familieformueret går aldrig af mode…!

Ægtefælleloven afløser den næsten 100 år gamle retsvirkningslov og indeholder en række ændringer og moderniseringer af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold – både under ægteskabet og når ægteskabet ophører.

Kommentaren indeholder en gennemgang af de mange nydannelser og også redegørelser for, i hvilket omfang  praksis mv. efter de hidtidige regler fortsat har relevans. Loven indeholder bl.a. nye regler om:  

  • sumsæreje og sumfælleseje
  • omstødelse af gaver til tredjemand
  • sammenblanding af forskellige formuearter
  • gaver mellem ægtefæller
  • deling ved død
  • reguleringskrav og kompensationskrav
  • internationale forhold  

Målgruppe

Bogen henvender sig til enhver med interesse for familieformueret.   

Edition1
Printed Pages513
Publish date2019-08-19
Languagedan
Isbn print9788761941077
;