Aktie- og anpartsselskabsret – Kapitalselskaber

Køb Pdf (e-bog)
 
1.485,00 DKK
Første udgave af denne fremstilling udkom i 1984. Den foreliggende udgave er den 15. og markerer således et bogjubilæum. At der er basis for så mange udgaver, er et bevis på, at der er et stadigt – og stigende – behov for at analysere og beskrive den selskabsretlige udvikling. Selskabsretten ses i dag som et vigtigt element i den erhvervsmæssige udvikling. Selskaberne danner rammen om virksomhedernes liv og udvikling. Som det udtrykkes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside »Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark«. Siden 14. udgave af denne bog er der herudover vedtaget en række lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværksætterselskaber er nu omdannet til ordinære anpartsselskaber – eller opløst. Omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer, som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der er ligeledes sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.
Udgave
Trykt sideantal746 Sider
Udgivelsesdato27 aug. 2021
Sprogdan
Isbn pdf9788771985948
Nyheder i din indbakke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld nu
Sprog:
Dansk
Engelsk
Tysk
Alle andre sprog
Format:
Trykt bog
Pdf
Epub
Lydbog