Arternes oprindelse

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
10,41 USD
Charles Darwins bog "Arternes Oprindelse" fra 1859 betragtes endnu den dag i dag som det vigtigste bidrag til biologien nogensinde. Bogen, der bygger på en lang række af Charles Darwins egne opdagelser under hans rejse med HMS Beagle, fremsætter teorien om, at alle organismer er udviklet gennem naturlig selektion. Darwins evolutionsteori skabte stor debat og røre, da den udfordrede både datidens videnskabelige konsensus og den dominerende kristne tanke om, at alle væsner er skabt af Gud. "Arternes oprindelse" er skrevet på et lettilgængeligt sprog, der gør, at den appellerer til både fagfolk og lægmand. Charles Darwin (1809-1882) var en engelsk naturforsker og geolog, hvis bog "Arternes oprindelse" fra 1859 er et af de mest indflydelsesrige værker inden for naturvidenskaben. Under sin femårige rejse med forskningsskibet HMS Beagle gjorde Charles Darwin mange forskellige iagttagelser om både plante- og dyrearter samt deres geologiske fordeling. Det var blandt andet disse observationer, der førte til udviklingen af evolutionsteorien om, at alle arter stammede fra en fælles forfader, og at den bedst egnede overlevede. Charles Darwin betragtes endnu den dag i dag som en af historiens største og vigtigste videnskabsfolk.
Edition
Printed pages547 Sider
Publish date30 Apr 2021
Published bySAGA Egmont
Languagedan
Isbn epub9788726486384
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook