Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

De kan godt, de vil gerne

Buy printed book
30,64 USD
Vores velfærdssamfund er afhængig af kompetente bestyrelser – både i private og offentlige virksomheder. Men halvdelen af de 1600 største danske virksomheder går glip af halvdelen af talentmassen, for de har ikke en eneste kvinde i deres bestyrelser. Og kun 100 af dem har en ligelig kønsfordeling, forstået som mindst 40 procent af det ene køn. Når halvdelen af talentmassen på forhånd vælges fra, koster det på bundlinjen, og dermed går samfundet glip af store værdier og muligheder. Kvinderne både kan og vil godt bestyrelsesarbejdet – de vil dog ikke bare være med, de vil gøre en forskel. Men når de nu kan og vil, hvorfor mangler de så i de danske bestyrelser? Bogen tager fat på myterne og barriererne og ser på, hvad bestyrelserne, headhunterne og kvinderne kan gøre for at finde vej frem til bestyrelseslokalerne. Bogen er fyldt med synspunkter fra ministre, bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og topdirektører, som sammen med forfatterne giver deres bud på, hvad der skal til for, at alle talenter bliver sat i spil i de danske bestyrelser.
Edition1
Printed pages250
Publish date2020-May-05
Published byGyldendal Business
Languagedan
Isbn print9788702292084
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now