Den ældre Edda – Olaf Hansen

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
14,14 USD
Den ældre Edda er sammen med Snorres Edda den primære kilde til vor viden om nordisk mytologi og dermed den vigtigste kilde til forståelsen af den religiøse tankegang i det førkristne Norden. Denne oversættelse indeholder samtlige digte i Eddaen og er forsynet med en generel indledning til Eddadigtningen og en kort indledning til hver af de to dele - gudesangene og heltesangene. Desuden har hver afdeling et kapitel med anmærkninger og noter til de enkelte kvad. Olaf Hansen udgav sin oversættelse i 1911 og var påvirket af den tids forskning og forsøget på at finde ind til digtenes oprindelige form. Dette fremgår både af hans disposition og af noteapparatet.
Edition
Printed pages272 Sider
Publish date2019-Sep-13
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743017448
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook