Den økonomiske teoris historie – en introduktion

Buy printed book
 
29,47 USD
Udviklingen i den økonomiske teori er et historisk drama mindst lige så spændende som den "rigtige" historie. Den er befolket med store navne, der danner teoretiske skoler, som ofte ligger i strid med hinanden. Den teoretiske diskussion har gennem århundrederne afspejlet de skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Adam Smith bekæmpede merkantilismen med alle til rådighed stående argumenter. Karl Marx sloges med "vulgær-økonomerne", ligesom neoklassikerne måtte tage en hård tørn, inden de fik accepteret deres matematiske ligevægtsmodeller.

Teorihistorien præsenteres med hovedvægten lagt på forholdsvis få, men centrale økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og disses hovedværker.

Den økonomiske teoris historie er skrevet af 3 etablerede økonomer med sigte på at give en kort, men selvstændig fremstilling. Den udgør dog samtidig en nyttig og sammenhængende baggrundsviden ved læsningen af de enkelte bind i serien "Økonomiens Konger".

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Den økonomiske teoris historie - af Jesper Jespersen
Kapitel 2. Tidligere teorier og klassisk økonomi - af Hector Estrup
Kapitel 3. Neoklassisk økonomisk teori - af Hector Estrup
Kapitel 4. Marx og hans efterfølgere - af Af Peter Nielsen
Kapitel 5. Institutionel og evolutionær økonomi - af Peter Nielsen
Kapitel 6. Udviklingen i makroøkonomisk teori:Keynes, keynesianere, monetarister og ny-klassikere - af Jesper Jespersen
Efterskrift: En kort note om forskningsprogrammerog samfundsøkonomisk metode - af Jesper Jespersen
En note om supplerende litteratur
Stikordsregister
Edition2
Printed pages213
Publish date01 Feb 2013
Published byDJØF
Languagedan
Isbn print9788757428858
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook