Det gule tapet

Buy printed book
11,31 USD
"Det gule tapet" (1892) er et uomgængeligt værk i amerikansk feministisk litteratur. Charlotte Perkins Gilmans gotiske historie, om en kvinde der gennemlever en ufrivillig  ”hvilekur” på et værelse med en ildevarslende indretning og et hypnotiserende  gult   tapet , er baseret på Gilmans egne katastrofale erfaringer med en tvungen hvilekur ovenpå en fødselsdepression.

Historiens lurende uhygge får læseren til at betvivle egen dømmekraft. Hovedpersonen er  sammen med sin lægeægtemand afskåret fra omverdenen i en afsidesliggende sommerresidens. Hun er patient, han behandler. Men hvor lurer  den  sande fare? I hendes eget sind, i ægtemandens tvangsbehandling – eller  i tapetet?

Charlotte Perkins Gilman ( 1860 -1935) var en amerikansk feminist, fordragsholder og forfatter. Hun anses i dag som værende en af de førende stemmer indenfor kvindesagen i sin samtid. Efter sin død i 1934 gled hun dog hurtig ud i glemsel, indtil hun i 1970erne blev genopdaget af andenbølge-feministerne. 
Edition1
Printed pages56
Publish date2020-Nov-12
Published byEscho
Languagedan
Isbn print9788794026048
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook