Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
14,14 USD
Den ældre Edda er sammen med Snorres Edda den primære kilde til vor viden om nordisk mytologi og dermed den vigtigste kilde til forståelsen af den religiøse tankegang i det førkristne Norden. Brates svenske oversættelse indeholder samtlige digte fra Den ældre Edda - digte om vikingetidens guder og helte. Desuden indeholder den Solsangen, der stilmæssigt har meget til fælles med eddadigtene men indholdsmæssigt er et kristent digt, måske et af de første kristne digte i Norden. Hele værket er forsynet med et omfattende register.
Edition
Printed pages252 Sider
Publish date2019-Nov-08
Published byBooks on Demand
Languageswe
Isbn epub9788743035831
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook