Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen
Printed book
129,06 USD
Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber,der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder,hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden.Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen. 

Erhvervsbeskatning er et særdeles praktisk og erhvervsmæssigt relevant område, og det er ambitionen med denne fremstilling dels at give en opdateret indføring i samspillet mellem erhvervsret og skatteret, dels at give en indføring i en række af de for erhvervsbeskatning relevante skatteretligefagområder. Hensigten med bogen er derfor at give en systematiskfremstilling af en række af de vigtigste områder af dansk erhvervsbeskatning. 

Bogen henvender sig særligt til studerende ved universiteter og andrehøjere læreanstalter, men den egner sig også som opslagsværk for praktikere.Fremstillingen er ajourført til og med 1. maj 2019. Der er kun i begrænset omfang taget hensyn til materiale fremkommet efter denne dato.
Edition2
Printed Pages656
Publish date2019-09-02
Published byDjøf Forlag
Languagedan
Isbn print9788757442182