Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer

Buy printed book
70,40 USD

Med et større antal fiktive eksempler demonstrerer bogen hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres og løses 

Bogen er en samling af tekster, øvelsesopgaver og materialer der tilsigter at give læseren et overblik over den danske statsforfatning, ligesom bogen bidrager til en belysning af den mere praktiske side af forfatningsretten.

Faget er omfattende og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Og det er et klassisk råd på studiets 1. år, at den juridiske metode bedst skærpes gennem løsningen af et hav af øvelsesopgaver.

Med et større antal fiktive eksempler demonstrerer bogen hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i navnlig grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bogens tekster og opgaver kan ses som et supplement til de lærebøger der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på de fire danske jurauddannelser.

Målgruppe

Teksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semestrets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser.

Om forfatteren

Frederik Waage er dr.jur. og fagansvarlig for fagene forfatningsret og civilproces ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat og er forfatter til disputatsen Det offentlige som procespart.

Edition2
Printed pages275
Publish date2019-Aug-21
Published byKarnov Group
Languagedan
Isbn print9788761941305
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook