Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Grundfaglig viden om Profession og samfund
Printed book
35,35 USD

Som uddannet pædagog kommer du til at tilhøre en profession, som spiller en vigtig rolle i samfundet.

Grundfaglig viden om Profession og samfund giver dig indsigt i de samfundsmæssige, historiske og aktuelle vilkår, som det pædagogiske arbejde er indlejret i. Det giver en solid ballast, så du med dit professionelle skøn og din personlige dømmekraft kan træffe de bedste beslutninger i forhold til de brugere, børn, unge, forældre eller pårørende, du møder i jobbet som pædagog.

Emnerne i bogen er:

  • etik og dømmekraft
  • medborgerskab
  • professionel kommunikation
  • professionens historiske udvikling
  • professionsforståelser
  • pædagogiske intentioner og kategorisering
  • risikofaktorer
  • tværprofessionelt samarbejde
  • ulighed i sundhed

Bogens forfattere er alle til dagligt beskæftiget med pædagogik og den pædagogiske profession, enten i kraft af deres job som forskere på professionshøjskoler og universiteter eller som undervisere på pædagoguddannelsen og på efter- og videreuddannelsen.

Edition1
Printed pages232
Publish date2017-10-05
Published byAkademisk Forlag
Languagedan
Isbn print9788763604246