It-ret – kompendium

Buy printed book
31,12 USD
Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af IT-retten i oversigtsform:
  • Immaterialret, herunder digitale værker, EDB-programmer, databaser, varemærker og domænenavne,
  • Mellemmandsansvar,
  • Databeskyttelsesret,
  • E-handel, herunder markedsføringsret, digital aftaleindgåelse, den digitale ydelse og digitale betalinger,
  • IT-kontrakter, herunder udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler.
Kompendiet indeholder herudover illustrationer samt dispositioner til opgaveløsning, som er egnet til casebaseret undervisning og/eller eksamen.
Edition1
Printed pages200
Publish date2020-Nov-23
Languagedan
Isbn print9788761942319
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook