Karnov Group Afgiftslove med noter 2021 – Kan købes i abonnement hos Karnov Group

Buy printed book
 
212,15 USD

I Karnov Group Afgiftslove med noter 2021 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2021 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

Bekendtgørelser og cirkulærer er også opdateret frem til 1. januar 2021.

I Karnov Group Afgiftslove med noter bringes også, helt unikt, fremtidige konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.

Edition1
Printed pages0
Publish date2021-Mar-09
Languagedan
Isbn print9788761942739
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook