Karnov Retspleje og Strafferet 2021 – *Kan købes i abonnement direkte hos Karnov*

Buy printed book
 
673,76  USD

Med Karnov Retspleje og Strafferet 2021 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.

Bogen er ajourført til og med 22. oktober 2021 og udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling. Bogen er opdelt i fire centrale områder:

  • Retsplejelov - herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift
  • Strafferet - herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet.
  • Menneskerettigheder
  • Udlændinge

Til lovene finder du ligeledes relevante gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Bogen indeholder også systematisk register og stikordsregister. Retsplejeloven har derudover et selvstændigt systematisk register.

Edition1
Printed pages0
Publish date22 Nov 2021
Languagedan
Isbn print9788761943224
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook