Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook
EngDan

Klassisk og moderne samfundsteori

Buy printed book
68,36 USD
5. udgave af ”Marmorbogen”, der siden førsteudgaven så dagens lys, har etableret sig som en klassiker i dansk samfundsvidenskab. Bogen giver en autoritativ indføring i socialteori fra de tidligere teoriudviklinger i 1800-tallet og frem til i dag. Alle kapitlerne er ajourført med den nyeste udvikling på området, og der er lavet omfattende opdateringer bogen igennem. Der er tilføjet nye kapitler om Randall Collins's sociologi, makrosociologi, neo-institutionalisme og nyere fransk pragmatisme. Derudover er kapitlerne om diskursanalyse, Michel Foucault, køn og samfund samt bogens indledningskapitel nyskrevne. Med disse ændringer og nyskrevne kapitler vil bogen fortsat kunne fungere som opslags- og undervisningsbog en række år fremover.   HEINE ANDERSEN er professor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. LARS BO KASPERSEN er professor og institutleder på Institut for Statskundskab, Københavns Univeristet.
Edition5
Printed pages1000
Publish date2013-Aug-15
Published byGyldendal
Languagedan
Isbn print9788741256276
Write your own book
Automatic layout. Keep 85% of revenues.
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now