Ledelse i Morgen. Nr. 2. Oktober 2020. Tema: Skole-hjem-samarbejdet

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i morgen indeholder følgende artikler: Tag de kritiske briller på og få øje på skole-hjem-samarbejdets blinde vinkler Af Maria Ørskov Akselvoll Denne artikel peger på særligt to områder i skole-hjem-samarbejdet, der kalder på mere ledelse: den digitale kommunikation og trivselsarbejdet. Samtidig slår den et slag for, at ledelsen anlægger et mere kritisk perspektiv på forældreinvolvering for at kunne få øje på, hvor samarbejdet ikke virker, som vi tror, det gør. Situationel praksisanalyse som værktøj til forældresamarbejdet Af Ditte Dalum Christoffersen og Laila Colding Lagermann Denne artikel tilbyder et bud på, hvor de professionelle med fordel kan rette blikket hen, når de oplever opståede problemer med bestemte børn i skolen, som de professionelle er nødt til at inddrage forældrene i. I artiklen præsenteres ”situationel praksisanalyse” som et værktøj til samarbejdet. Et styrket forældresamarbejde i dagtilbud Af May Britt Drugli og Thomas Nordahl For at børn skal have det godt i dagtilbud, er samarbejdet mellem hjem og dagtilbud af uvurderlig betydning. Alle børn vil lettere finde sig til rette og trives, hvis de oplever, at forældrene og de ansatte har en god kontakt og et godt samarbejde. Denne artikel ser nærmere på, hvordan forældresamarbejdet kan iscenesættes i praksis. Forældreskab med fokus på fællesskabet Af Marco Damgaard I denne kronik fortæller skoleleder Marco Damgaard om det arbejde, Tingbjerg Skole har igangsat for at styrke skole-hjem-samarbejdet. Det afgørende er skolefællesskabet og en italesættelse af skolen som et samlende fællesskab af elever, forældre, personale og ledelse.
Edition
Printed pages17 Sider
Publish date2020-Nov-23
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341156
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook