Ledelse i Morgen. Nr. 5. Februar 2020 (E-tidsskrift, pdf)

Buy Pdf (e-book)
23,57 USD
Den videnproducerende skole Af Lene Tortzen Bager og Søren Willert Denne artikel sætter et fagligt koordineret samabejde mellem lærere og skoleledelser omkring videnproduktion som vejen frem for at skabe effektive læringsfællesskaber. Videnproduktionen kan have forskellige temaer, men det væsentlige er, at processen omkring den skal involvere og skabe opmærksomhed på praksis. Artiklen beskriver forskellige eksempler på videnproduktion i gymnasie- og skolesektoren samt på FGU og STX, hvor man bl.a. har arbejdet med prøvehandlinger og kollegial supervision. 'Jeg så ikke lige, hvem der rakte hånden op først' Af Erik Sassersen Møller Denne artikel handler om bedre møder, og hvordan facilitering kan erstatte styring på dine møder. Artiklen giver konkrete tips til, hvordan man får det bedste ud af de møder, man har ansvaret for, herunder bl.a. vigtigheden af forberedelse, opmærksomhed på selve mødeformen og vigtigheden af at få alle deltagere i mødet til at tale sammen. Fantastiske forbindelser i pædagogisk ledelse Af René Kristensen Denne artikel handler om, hvordan man som pædagogisk leder kan støtte og inspirere til en bedre praksis. Artiklen præsenterer en række muligheder, hvor den pædagogiske ledelse inviteres ind som rammesættende facilitator med fokus på at øge diversiteten og skabe meningsfulde koblinger mellem pædagogiske handlinger og kontekster. Ledelse af kultur, værdier og visioner Af Bent Suhr I denne artikel præsenteres et konkret værktøj til at afklare, hvilke kompetencer organisationen besidder. Kendskab til de ansattes forskellige kompetencer kan hjælpe dig som leder til bedre at lede implementeringsprocesser med udgangspunkt i en fælles forståelse for retning og kerneopgave. Artiklen kommer også ind på, hvordan du som leder udstikker retning og skaber rammerne for arbejdet med kerneopgaven.
Edition
Printed pages17 Sider
Publish date2020-Dec-08
Published byDafolo A/S
Languagedan
Isbn pdf9788772341217
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook