Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Read

Legathåndbogen uddannelse 2020

Buy printed book
35,35 USD
Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
40,07 USD

Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der omtaler studieophold under afsnittet: "Udland og studieophold". Information om adresser, legatstørrelser, betingelser, ansøgningsfrister samt uddelingstidspunkter. Navne- og stikordsregister. Altid med legatbestyrelsernes opdaterede oplysninger.
Gode råd til ansøgningen og oplysning om reglerne vedr. legaters indflydelse på skat og SU. Oplysninger om tilskud til transport
Håndbogen ser nærmere på fordele og ulemper ved ordningen. Forslag til ansøgninger.

Fås også som CD-ROM/USB til Windows PC. Leveret i DVD boks.

Read
Edition32
Printed pages232
Publish date2019-Nov-01
Published byBillesø & Baltzer
Languagedan
Isbn print9788778424570
Isbn epub9788778424617
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now