Magtballader – 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse

Buy printed book
 
41,02 USD
16 danske og internationale forfattere har sat sig for at ridse et nyt forskningsfelt op:
Hvordan folder magt og styring sig ud i levet liv, og hvordan bliver mennesker til gennem sammenvævede magtformer og kraftlinjer?

I bogen gives en række bud på, hvordan mennesker bliver til igennem blod, kød og knogler, skam, angst, lyst, lykke og glæde. Igennem arkitektur, straffemetoder, personalepolitikker, biografi er, migration, forskningsopdagelser, sofaarrangementer, avantgardistiske selvbekendelser og forestillinger om kæmpe kønsorganer og ikke mindst, hvordan mennesker bliver til gennem forskeres analysestrategier.

Edition1
Printed pages299
Publish date01 Jan 2007
Languagedan
Isbn print9788776841928
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook