Matematik med IT - Lærervejledning til Elevbog 2 – Lærervejledning til Elevbog 2

Buy printed book
11,00 USD
I lærervejledningen forklares, hvordan arbejdet med de enkelte opslag i elevbogen sættes i scene. For hvert opslag er der desuden løsningseksempler og andre bemærkninger fx om alternative metoder, andre it-værktøjer mv.Lærervejledningen indeholder desuden selvstændige afsnit med en grundig omtale af arbejdet med CAS og andre digitale værktøjer i undervisningen. Her lægges vægt på proces og dialog og mindre vægt på værktøjet som en genvej til løsninger. Der er grundige afsnit om problemløsning med CAS og evaluering.

Nogle af de didaktiske spørgsmål, der bør overvejes i forhold til implementering af CAS-værktøjer er:

* Hvilket indhold skal der være i matematikundervisningen?
* Hvilke typer af opgaver kan være med til at udvikle elevernes matematiske kompetencer, når de arbejder med et CAS-værktøj?
* Hvilke udfordringer kan der opstå, når et CAS-værktøj inddrages i matematikundervisningen?
* Hvordan kan CAS blive et matematisk værktøj, som eleverne kan anvende på en kompetent måde?
* Hvilke evalueringsformer kan vise, hvilken læring og hvilke kompetencer eleverne har opnået?

Indholdet i en undersøgende og dialogisk matematikundervisning vil vare præget af at opstille hypoteser, gennemføre undersøgelser og eksperimenter frem for løsning af flere opgaver af samme type. Der vil sandsynligvis forekomme situationer, hvor nogle elever oplever, at de er udfordret i forhold til valg af regnemetode, men her er det vigtigt at stille spørgsmål til eleverne, der kan lede dem frem til en strategi frem for at give dem en metode, som de ukritisk anvender.Eleverne bør opleve, at matematik er et fag, hvor det er positivt at vælge metoder kreativt, også selvom nogle af metoderne senere må opgives. Det er en del af læreprocessen.

Lærervejledningen er en integreret del af materialet, som det stærkt anbefales at anskaffe og læse.Anbefalingen bygger på erfaring med test af 1. udgaven af bogen i skolerne i en større kommune. Elever på ældste trin, der ikke har arbejdet med elevbog 1, kan med fordel bruge en del af opslagene herfra.

Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med CopyDan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnte i aftalen.
Edition1
Printed pages24
Publish date2020-Oct-27
Published byForlaget MATEMATIK
Languagedan
Isbn print9788793975163
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook