Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:
Matematikdidaktik på mellemtrinnet
Printed book
46,75 USD
Matematikdidaktik på mellemtrinnet henvender sig til undervisere i matematik på mellemtrinnet, matematikvejledere, undervisere på læreruddannelsen, lærerstuderende, lærere på efteruddannelse samt andre med interesse for matematik
Bogen er en håndsrækning til den daglige undervisning i matematik.
Udover teori og didaktiske overvejelser er der eksempler fra systemet ABACUS, der kan anvendes direkte i egen undervisning. 
Bogen tager sit udgangspunkt både i eksisterende lovgivning, tilgængelig forskning og Danmarks Matematiklærerforenings motto om Matematik med glæde.
Der er således fokus på anvendelsesorienteret matematik og virkelighedsnær læring.


Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnte i aftalen. 
Edition1
Printed Pages111
Publish date2019-08-08
Published byForlaget MATEMATIK
Languagedan
Isbn print9788793526587
;