Matematikvejledning i gymnasiet – anvendelse af teori i praksis

Buy printed book
34,43 USD
Man hører ofte klager over, hvor vanskeligt det er at forbinde teori og praksis i matematikundervisningen. Praktikerne finder sjældent nytte i, hvad de opfatter som højtflyvende og terminologitunge teoretiske begreber, mens nogle forskere finder, at under­visningens praksis er impressionistisk, jordstrygende og mangler teoretisk fundering. 

Heldigvis behøver det ikke at være sådan. For griber man det rigtigt an, er der ikke noget så praktisk som en god teoretisk konstruktion. Det bliver tydeligt i denne bogs syv kapitler, som alle er skrevet af praktiserende gymnasielærere i matematik, der har gennemført uddan­nelsen til matematikvejleder ved Roskilde Universitet. 

Matematikvejledning i gymnasiet viser, hvordan forskellige begrebsapparater fra forskningen i matematikkens didaktik kan bruges som konkrete hjælpe­midler i afdækningen og afhjælpningen af gymnasie­elevers læringsvanskeligheder i matematik. Bogens indledning rummer tillige korte introduktioner til fem vigtige teoretiske konstruktioner anvendt i de syv kapitler. 

Matematikvejledning er det tredje bind i serien, der formidler indsigter og resultater fra matematikvejlederuddannelsen. Første bind, Fra snublesten til byggesten, udkom i 2016, og andet bind, Læringsvanskeligheder i matematik, udkom i 2017.
Edition1
Printed pages160
Publish date2020-Nov-25
Published byFrydenlund
Languagedan
Isbn print9788772161976
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook