Med etikken på arbejde

Hvordan vi kan stimulere etisk omtanke i professionel praksis

Etik handler om omtanke. Om at tage eller rettere at balancere de mange hensyn, der ofte er i spil, når vi arbejder med mennesker. Eller når vi står over for opgaver og udfordringer, hvor vores beslutning påvirker og får konsekvenser for en række andre mennesker og deres liv – eller vores fælles klode. Endelig kan etikken også være det spørgsmål, som kaster lys på de oversete hensyn, som ellers ikke ville blive tænkt med. På den måde er etisk omtanke relevant og vigtig for medarbejdere og ledere inden for alle fag og professioner. For hvad er konsekvenserne af den beslutning, som I er ved at tage i teamet – hvad betyder den for de andre i teamet og for hele organisationen? Hvad betyder den for kvaliteten af jeres opgaveløsning, for økonomien, for jeres trivsel og for jeres klimaaftryk på omgivelserne? Alle spørgsmålene er eksempler på etiske spørgsmål, som kan være med til at kvalificere vores tanker og beslutninger. I denne artikel præsenteres en etisk beslutningsmodel med særligt fokus på de kraftfulde spørgsmål, som vi ofte bruger som ledere og konsulenter i professionelle sammenhænge.
8,59  USD
Buy Pdf (e-book)
 
Edition
Printed pages
Publish date07 Oct 2020
Languagedan
ISBN pdf9788771854893