Medarbejder eller modarbejder - religion i moderne arbejdsliv – Kap. 11 Kapitalismens fortryllelser

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
2,83 USD
Religion diskuteres som aldrig før i virksomheder, på arbejdspladser og i det offentlige såvel som i det private rum. Ledere, managementkonsulenter og organisationsudviklere taler mere og mere om emotionel kapital og vigtigheden af ikke-rationelle tilgange til ledelse, organisationsudvikling og personlig udvikling. Bogen forsøger at give et svar på, hvilket formål og hvilke konsekvenser denne sensibilisering og religiøsificering af lederes og medarbejderes indre emotionelle kapital har i forhold til organisationskultur, arbejdsliv, stress, arbejdsmiljø, udbrændthed, individet, frihed, fællesskab, medarbejdernes og ledernes hverdag samt dansk erhvervslivs image udadtil og indadtil?
Edition1. elektroniske udg.
Printed pages10 Sider
Publish date08 Jun 2011
Published byKlim
Languagedan
Isbn epub9788779559950
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook