Mikrobiologi og bioteknik

Buy printed book
 
58,93 USD
Mikrobiologi og bioteknik giver en dybtgående indføring i genteknologi, fermentering og mikrobiologiske processer på områder, der er af særlig betydning i relation til mejeri- og levnedsmiddelområdet.Bogen er primært udarbejdet som lærebog for studerende inden for fødevare, mejeri, proces og storkøkkenområdet i Danmark og det øvrige Norden, men den kan i høj grad anvendes som håndbog eller opslagsbog for alle, der ønsker at vide mere om mejeri- og levnedsmiddelteknologi eller bioteknik.
Edition2
Printed pages325
Publish date01 Jan 2006
Languagedan
Isbn print9788778816665
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook