Book format: Printed book Pdf Epub Audiobook
Book language:

Modulisering i erhvervsuddannelserne

Buy printed book
7,86 USD
> Forord> Indhold> Relevante emner

I det nye forslag til Lov om erhvervsuddannelser bliver der sat fokus på modulisering som et middel til at sikre internationalisering. Intentionen er, at elever frit skal kunne vandre mellem arbejdsmarkederne og uddannelserne i de europæiske lande. Hvis det skal være muligt, kræver det, at uddannelsessystemerne arbejder med velafgrænsede og veldefinerede læringsenheder - og så bliver man nødt til at modulisere.

Desuden er der fokus på, at den enkelte elev skal kunne sammensætte sin uddannelse på en måde, der passer til hans/hendes evner og ønsker. Dette kræver også, at man arbejder med modulisering.
Denne publikation giver en række bud på, hvad der ligger i begrebet modulisering, samt nogle konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med modulisering i praksis, idet der præsenteres en række modeller.
Publikationen kan tjene som inspiration til skolerne, når de går i gang med den spændende og nødvendige opgave at modulisere.
Edition1
Printed pages40
Publish date1900-01-01
Languagedan
Isbn print9788778818713