Netværksstyring – fra government til governance

Buy printed book
29,35 USD
Verden bliver stadig mere kompleks, fragmenteret og mangfoldig, og muligheden for at styre samfundet fra et enkelt ophøjet centrum synes i stigende grad at fortabe sig. Effektiv styring kræver derfor ofte, at relevante og berørte parter fra den private, halvoffentlige og offentlige sektor knyttes sammen i forhandlingsbaserede styringsnetværk.S
tyringsnetværk er dog ikke noget nyt fænomen. Faktisk har vi en lang historisk tradition for netværksstyring i de nordiske lande. Det nye er dog, dels at styringsnetværkene har mistet deres korporatistiske karakter af trepartsorganer, og dels at de centrale beslutningstagere i kommunerne, staten og EU i stigende grad opfatter styringsnetværk som effektive og legitime styringsmekanismer.
Med Netværksstyring fra government til governance giver Eva Sørensen og Jacob Torfing et overblik over den aktuelle forskning i styringsnetværk. Forfatterne diskuterer indledningsvis, hvad styringsnetværk er, og hvordan netværksstyring adskiller sig fra andre styreformer inden for stat, marked og civilsamfund. Hovedkapitlerne giver en systematisk præsentation og analyse af fire forskellige teoretiske tilgange til studiet af styringsnetværk:
  • Interdependensteori
  • Governabilityteori
  • Integrationsteori
  • Governmentalityteori
Der fokuseres på ligheder og forskelle i teoriernes opfattelse af, hvad styringsnetværk er, hvorfor de opstår, hvordan de fungerer, hvordan de kan styres, og hvilke demokratiske potentialer og problemer de rummer.På det rundlag diskuterer forfatterne, hvordan styringsnetværkenes demokratiske implikationer kan belyses med udgangspunkt i liberale og postliberale demokratiteorier. Afslutningsvis diskuteres desuden forskellige metodiske tilgange til analysen af styringsnetværk og en række empiriske analyser præsenteres.Bogen henvender sig til forskere, studerende og praktikere, der søger en for systematisk og forskningsbaseret introduktion til demokratisk netværksstyring.
Edition1
Printed pages218
Publish date2005-Feb-02
Languagedan
Isbn print9788778672988
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook