Nine of Mine – Agile ledelsesmodeller til hverdagen

Buy Epub (e-book)
Incl. streaming access
28,10 USD
Nine of Mine præsenterer ledere og kommende ledere for ni effektive ledelsesværktøjer inden for områderne rekruttering, performance og proces. Modellerne er udviklet af adm. direktør i Unilever Danmark Bjarne Steen Jensen på baggrund af hans egen erfaring fra især forbrugsvarer. Modellerne, eller værktøjerne, er praktiske og enkle og beskrives gennem eksempler og forfatterens egne erfaringer fra toppen af erhvervslivet. Til hvert kapitel får læseren en kort opsamling af den lære, modellen bringer, ligesom der til sidst i bogen er en opsamling af alle ni modeller, som gør det nemt at få overblik over sammenhængen mellem de ni.
Edition
Printed pages226 Sider
Publish date2020-Aug-04
Published byBooks on Demand
Languagedan
Isbn epub9788743036326
News in your inbox
Subscribe to our newsletter
Subscribe now
Language:
Danish
English
German
All other languages
Format:
Printed book
Pdf
Epub
Audiobook